Mgr.art. Anna Kališová

Mlynarovičova 3796/4 

85103 Bratislava-Petržalka

IČO: 51663601

DIČ: 1074898242

Tel.č.:  0905 103 029


Zápis:

Číslo živn.registra: 110-266514, okresný úrad Bratislava 

anakalis.slovakia@gmail.com